Какво може да доведе Gatesea до трафика и пътя?

- Sep 30, 2018 -

Какво може да доведе до пътя до пътя и пътя?

ключова дума: трафик, път, мониторинг на движението, фотоапарат за захранване със слънчева енергия, монитор


Gatesea осигурява достъпно наблюдение на трафика за градовете от всякакъв размер, като спестява разходите за типични решения, включващи скъпоструващо планиране и инженеринг, комуникационна инфраструктура, изкопни работи и ИТ разходи за собственически софтуерни системи и сървъри.

 

Малкият размер и лекото тегло на системата им позволява да се поставят на съществуващата инфраструктура, като леки стълбове, трафик полюси, мостове, дървета.

Услугата "Облак" осигурява пълно управление на камерите, връзки към обществени страници за преглед на пътните условия в реално време.

image.png